Seitenbereiche
Zawartość

Franczyza

Co oznacza franczyza? Pojęcie franczyza oznacza system kooperacji oraz sprzedaży samodzielnych przedsiębiorstw. Współpraca w ramach systemy franczyzy opiera się na przekazaniu przez franczyzodawcę pakietu franczyzy, z którego za opłatą korzysta franczyzobiorca. Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana we franczyzie i chętnie pomoże Państwu we wszystkich Państwa sprawach.

Umowa franczyzy

Umowa franczyzy reguluje stosunki prawne między franczyzobiorcą orazfranczyzodawcą. Franczyzodawca udostępnia za opłatą franczynobiorcy określone prawa do sprzedaży towarów i/lub usług pod jego. Z zasady umowa obejmuje korzystanie z nazwy, marki i wyposażenia franczyzodawcy, jak również z jego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz doświadczenia technicznego, uwzględniając stworzony przez franczyzodawcę system organizacyjny i marketingowy.

Pakiet franczyzy obejmuje know-how organizacyjne, techniczne oraz handlowe, jak również prawne zabezpieczenia, niezbędne dla produkcji lub zbytu określonych towarów czy usług. Dla możliwości odpowiedniego wykonywania prawa wglądu do ksiąg niezbędne jest prowadzenie księgowości identycznej z księgowością franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest zobowiązany udostępnić franczyzodawcy informacje o obrotach i miesięcznych saldach, jak również - po upłynięciu roku gospodarczego - bilans roczny, składający się z rachunku zysku i strat, ewentualnie sprawozdania z działalności, rachunku przychodów i rozchodów.

Dla analizy obrotów w systemie franczyzy jest niezbędne, aby umowa zawierała regulacje co do sposobu prowadzenia statystyki obrotów przez franczyzobiorcę.

Chętnie udostępnimy Państwu nasze know-how. Zapraszamy do kontaktu z nami!

Z tym kodem QR znajdą się Państwo szybko i wygodnie na tej stronie.

Z tym kodem QR znajdą się Państwo szybko i wygodnie na tej stronie.

Po zeskanowaniu kodu znajdującego się po lewej stronie czytnikiem kodów QR w Państwa smatfonie, znajdą się Państwo bezpośrednio w interesującej Państwa części naszej strony.