sekcje strony
 Schürmann Steuerberatungsgesellschaft

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa

Poszukujecie Państwo kompleksowego i wiarygodnego oszacowania wartości Państwa przedsiębiorstwa? U nas jesteście Państwo pod właściwym adresem! Istnieją różnorodne metody oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Jaka metoda zostanie wybrana, zależy przede wszystkim od branży, do której należy przedsiębiorstwo, od wielkości przedsiębiorstwa i celu oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Ogólnie rozróżnia się dwie główne metody oszacowania ( i ich połączenie)

Metoda przychodów

Metoda przychodów jest najpowszechniejszą metodą stosowaną w Niemczech. Metoda przychodów - w uproszczonej formie - jest procesem szacowania stosowanym przez prawodawcę dla oszacowania wartości przedsiębiorstwa w celu ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn.

Jest ona odpowiednio stosowana przez administrację podatkową i cieszy się dużą akceptacją podczas sporów sądowych

Dla stworzenia adekwatnego porównania inwestycji alternatywnych  - pod względem ryzyka, siły nabywczej i dostępności - z szacowanym przedsiębiorstwem, należy wziąć pod uwagę pewne doliczenia i odliczenia. W uproszczonej metodzie przychodów dla celów podatku od spadków i darowiz wobec szacowanego przedsiębiorstwa zostaje zastosowany zdefiniowany prawnie współczynnik kapitalizacji.

Metoda skorygowanej wartości aktywów

Metoda skorygowanej wartości aktywów polega na „stworzeniu” przedsiębiorstwa identycznego do podlegającego oszacowaniu. Wartość przedsiębiorstwa oblicza się z sumy wartości ponownego zakupu niezbędnego majątku zakładowego bez długów (obcy kapitał w wartości nominalnej) wraz z wartością likwidacji zbędnego majątku.

Wysoki poziom majątku szacowanego przedsiębiorstwa ma wpływ na jego przyszłe możliwości osiągnięcia zysku. Wysoki kapitał (= wysoka wartość) ma pozytywny wpływ na bilansowy poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, co owocuje  lepszym ratingiem i niskich odsetkach kapitałowych. Przedsiębiorstwa o wysokiej wartości są odporniejsze na kryzysy i z zasady dysponują również wyższym poziomem wypłat zysków. Samoistne znaczenie wartości aktywów przypada generalnie intensywnym kapitałowo zakładom produkcyjnym i przedsiębiorstwom o ponadprzeciętnych wartościach majątku (np.: spółki z branży nieruchomości).

Połączenie metody przychodów z metodą skorygowanej wartości aktywów

Metody przychodów i skorygowanych wartości aktywów mogą zostać zastosowane wspólnie. Podczas tego łączonego postępowania sumuje się wartość przychodów z wartością aktywów, następnie dochodzi do uśrednienia, które kieruje się  rodzajem przedsiębiorstwa.

Chętnie doradzimy Państwu i wspólnie ustalimy jaki rodzaj doradztwa dla przedsiębiorstw jest dla Państwa odpowiedni. Zapraszamy do skorzystania zniezobowiązującej rozmowy wstępnej oraz do poznania naszego zespołu. Cieczy nas możliwość poznania Państwa!

Poszukujecie Państwo kompleksowego i wiarygodnego oszacowania wartości Państwa przedsiębiorstwa? U nas jesteście Państwo pod właściwym adresem! Istnieją różnorodne metody oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Jaka metoda zostanie wybrana, zależy przede wszystkim od branży, do której należy przedsiębiorstwo, od wielkości przedsiębiorstwa i celu oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Ogólnie rozróżnia się dwie główne metody oszacowania ( i ich połączenie)

Metoda przychodów

Metoda przychodów jest najpowszechniejszą metodą stosowaną w Niemczech. Metoda przychodów - w uproszczonej formie - jest procesem szacowania stosowanym przez prawodawcę dla oszacowania wartości przedsiębiorstwa w celu ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn.

Jest ona odpowiednio stosowana przez administrację podatkową i cieszy się dużą akceptacją podczas sporów sądowych

Dla stworzenia adekwatnego porównania inwestycji alternatywnych  - pod względem ryzyka, siły nabywczej i dostępności - z szacowanym przedsiębiorstwem, należy wziąć pod uwagę pewne doliczenia i odliczenia. W uproszczonej metodzie przychodów dla celów podatku od spadków i darowiz wobec szacowanego przedsiębiorstwa zostaje zastosowany zdefiniowany prawnie współczynnik kapitalizacji.

Metoda skorygowanej wartości aktywów

Metoda skorygowanej wartości aktywów polega na „stworzeniu” przedsiębiorstwa identycznego do podlegającego oszacowaniu. Wartość przedsiębiorstwa oblicza się z sumy wartości ponownego zakupu niezbędnego majątku zakładowego bez długów (obcy kapitał w wartości nominalnej) wraz z wartością likwidacji zbędnego majątku.

Wysoki poziom majątku szacowanego przedsiębiorstwa ma wpływ na jego przyszłe możliwości osiągnięcia zysku. Wysoki kapitał (= wysoka wartość) ma pozytywny wpływ na bilansowy poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, co owocuje  lepszym ratingiem i niskich odsetkach kapitałowych. Przedsiębiorstwa o wysokiej wartości są odporniejsze na kryzysy i z zasady dysponują również wyższym poziomem wypłat zysków. Samoistne znaczenie wartości aktywów przypada generalnie intensywnym kapitałowo zakładom produkcyjnym i przedsiębiorstwom o ponadprzeciętnych wartościach majątku (np.: spółki z branży nieruchomości).

Połączenie metody przychodów z metodą skorygowanej wartości aktywów

Metody przychodów i skorygowanych wartości aktywów mogą zostać zastosowane wspólnie. Podczas tego łączonego postępowania sumuje się wartość przychodów z wartością aktywów, następnie dochodzi do uśrednienia, które kieruje się  rodzajem przedsiębiorstwa.

Chętnie doradzimy Państwu i wspólnie ustalimy jaki rodzaj doradztwa dla przedsiębiorstw jest dla Państwa odpowiedni. Zapraszamy do skorzystania zniezobowiązującej rozmowy wstępnej oraz do poznania naszego zespołu. Cieczy nas możliwość poznania Państwa!

Za pomocą tego kodu QR możesz szybko i łatwo uzyskać dostęp do tej strony
Za pomocą tego kodu QR możesz szybko i łatwo uzyskać dostęp do tej strony

Wystarczy zeskanować grafikę kodu po lewej stronie za pomocą czytnika kodów QR na smartfonie, a zostaniesz przeniesiony do pożądanego obszaru na naszej stronie głównej.