Seitenbereiche
Zawartość

Impressum i odpowiedzialność

Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Monbijouplatz 10
10178 Berlin
Niemcy


fax +49 (30) / 30 87 83 99


Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kalckreuthstraße 11
10777 Berlin
Niemcy


fax +49 (30) / 32 69 08 88


Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Grüner Weg 77
12359 Berlin
Niemcy


fax +49 (30) / 66 90 93 82


Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Fürstenwalder Damm 379
12587 Berlin
Niemcy


fax +49 (30) / 65 48 01-30


Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 133, 1.OG
14624 Dallgow-Döberitz
Niemcy


fax +49 (33 22) / 23 94 42


Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Friedrich-Ebert-Straße 33
14469 Potsdam
Niemcy


fax +49 (30) / 30 87 83 99


Podmiot zarządzający

Renate Schürmann, Dirk Schürmann, Björn Schürmann

NIP

DE226183315

Rejestr Handlowy

Sąd rejonowy Charlottenburg HRB 87722

Ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej

Czynność zawodowa jest zabezpieczona poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody finansowe w HDI Versicherungen AG, obsługa klienta 30650 Hannover, które obowiązuje dla ubezpieczonych przypadków ryzyka w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny urząd nadzoru doradców podatkowych

Federalna Izba Doradców Podatkowych
podmiot publicznz

Behrenstr. 42
10117 Berlin
Niemcy

telefon +49 (30) 240 087-0
fax +49 (30) 240 087-99
e-mail
strona internetowa

Określenie zawodu

Prawny tytuł zawodu doradca do spraw podatkowych“ nadany w Republice Federalnej Niemiec. Krajem dopuszczenia jest Republika Federalna Niemiec

Przepisy egulujące wykonywanie zawodu

Dla doradcówpodatkowy

  • Steuerberatungsgesetz, StBerG (Ustawa o doradztwie podatkowym) 
  • Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz, DVStB (Zarządzenie o przeprowadzeniu ustawy o doradztwie podatkowych) 
  • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer, BOStB (Status zawodu Federalnej Izby Doradców Podatkowych) 
  • Steuerberatergebührenverordnung, StBGebV (Zarządzenie o opłatach doradców podatkowych) 
  • Steuerberatervergütungsverordnung, StBVV (Zarządzenie o wynagrodzeniu doradców podatkowych) 

Przepisy regulujące są do wglądu w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych na www.bstbk.de 

Projekt i wykonanie strony internetowej

Atikon Marketing & Werbung GmbH

Kornstraße 15
4060 Leonding
Austria

+43 (732) 611 266
fax +43 (732) 611 266-20
e-mail
strona internetowa

Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Monbijouplatz 10
10178 Berlin
Niemcy


fax +49 (30) / 30 87 83 99


Zasady ogólne

Dane na tej stronie internetowej zawierają wyłącznie ogólne informacje i nie mają charakteru doradztwa prawnego, podatkowego oraz z innych dziedzin specjalistycznych. Strona internetowa zawiera informacje apolityczne, które dotyczą prawa podatkowego, socjalnego i gospodarczego oraz są skierowane przede wszystkim do klientów kancelarii.

Odpowiedzialność

Autor strony internetowej dokłada wszelkich starań, aby podane tutaj informacje były kompletne i poprawnie przedstawione oraz aby zawsze były one aktualne. Mimo to nie może on przejąć żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z zaoferowanych informacji – również wtedy, gdy powstały one na skutek ewentualnie niekompletnych lub błędnych informacji.

Odsyłacze na inne strony internetowe wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora. Odpowiedzialność za zawartość połączonych linkiem innych stron jest wykluczona, zwłaszcza że autor nie ma żadnego wpływu na zawartość i układ graficzny połączonej linkiem strony. Za zawartość stron, na które odsyła się na tej stronie internetowej, odpowiada tylko oferent tej obcej strony – jednakże nigdy ten, kto poprzez link odsyła do obcych publikacji i treści. Jeżeli połączone linkiem strony (szczególnie po dokonaniu zmian treści po połączeniu linkiem) posiadają nielegalne, błędne, niepełne, obrażające lub nieetyczne informacje i autor niniejszej strony internetowej zostanie poinformowany o tego typu treściach na stronach połączonych linkiem, natychmiast zablokuje on link na taką stronę.

Prawa autorskie

Treści (teksty i zdjęcia) sporządzone przez autora tych stron są chronione prawami autorskimi. Informacje są przeznaczone tylko dla osobistego użytku. Każde niezgodne z ustawą o prawach autorskich korzystanie z jakichkolwiek treści tej strony internetowej – szczególnie daleko idące korzystanie takie jak publikowanie, kopiowanie i każda forma użycia w ramach działalności gospodarczej, jak również dalsze przekazanie osobom trzecim – również w częściach lub w zmienionej wersji – jest bez jednoznacznej zgody autora zabronione.

Treść informacyjna

Informacje na tej stronie internetowej mogą zostać bez wcześniejszej zapowiedzi zmienione, usunięte lub uzupełnione. Dlatego autor nie może dać gwarancji na poprawność, kompletność, jakość i aktualność udostępnionych informacji.

Skuteczność prawna

Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik podlega przedmiotowym warunkom użytkowania. Są one częścią oferty WWW. O ile ich część lub pojedyncze sformułowania warunków użytkowania nie są zgodne lub straciły całkowitą lub częściową zgodność z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe warunki użytkowania pozostają nienaruszone.

Komisja do polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich UE 

Jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o możliwościach internetowego zakończenia sporów konsumenckich według zarządzenia UE nr 524/2013 i odsyłamy prosząc o zapoznanie się na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tego linku lub za pozostałe publikacje na powyżej wymienionej stronie internetowej.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

W naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniamy jakie informacje zbieramy, w jakim celu i jak korzystamy z tych informacji

Zbierane przez nas informacje

Odwiedzenie naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podania danych osobowych. Pobrane zostaną tylko dane przekazane przez Państwa operatora internetowego (przede wszystkim przydzielony Państwu adres IP). Informacje te zostają zapisane tylko na czas odwiedzenia strony internetowej, analiza odbywa się tylko dla celów statystycznych, przy czym użytkownik pozostaje anonimowy.

Formularze kontaktowe

Z danych, które zostają podane w ramach formularzy kontaktowych zapisujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe, jak na przykład Państwa adres domowy czy emailowy, do momentu kompletnego opracowania Państwa zapytania. Nie używamy Państwa danych dla celów innych niż Państwa zapytanie. Wysyłając Państwa dane w ramach formularza kontaktowego udzielacie Państwo zgody na zapisanie  Państwa nazwiska, adresu domowego i emailowego w celu opracowania Państwa zapytania.

Wskazujemy, że przesyłanie danych w intrenecie (np. podczas komunikacji emailowej) wykazuje luki w zakresie bezpieczeństwa. Stuprocentowa ochrona przed dostępem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Prawo do informacji

Na Państwa żądanie poinformujemy Państwo bezpłatnie, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby zapisaliśmy i w jaki sposób ich użyliśmy. Niepoprawne dane zostaną przez nas  sprostowane.

Osoby kontaktowe

Wszystkie zapytania, wyjaśnienia, pytania dodatkowe dotyczące używania danych prosimy kierować pod adres mailowy: .

Prawo do odwołania

W każdej chwili macie Państwo prawo do odwołania korzystania z Państwa osobistych danych. Prosimy o wysłanie emaila na adres , a Państwa dane natychmiast usuniemy.

Obowiązek informacji zgodny z § 36 ustawą o zakończeniu sporów konsumenckich

Schürmann, Schürmann Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH zasadniczo nie zamierzają i nie są zobowiązani do udziału w postępowaniach o zakończenie sporu w punktach mediacji dla konsumentów.

Komisja do polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich UE

Ogólny obowiązek informacji dla internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich

Jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o możliwościach internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich według zarządzenia UE nr 524/2013 i odsyłamy prosząc o zapoznanie się na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tego linku lub za pozostałe publikacje na powyżej wymienionej strony internetowej.

Z tym kodem QR znajdą się Państwo szybko i wygodnie na tej stronie.

Z tym kodem QR znajdą się Państwo szybko i wygodnie na tej stronie.

Po zeskanowaniu kodu znajdującego się po lewej stronie czytnikiem kodów QR w Państwa smatfonie, znajdą się Państwo bezpośrednio w interesującej Państwa części naszej strony.