sekcje strony
 Schürmann Steuerberatungsgesellschaft

Impressum i odpowiedzialność

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mitte

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Monbijouplatz 10 10178 Berlin Niemcy

F +49 (30) / 30 87 83 99 kontakt@schuermanngmbh.de fg@schuermanngmbh.de-mail.de

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Britz

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Grüner Weg 77 12359 Berlin Niemcy

F +49 (30) / 66 90 93 82 kontakt@schuermanngmbh.de fg@schuermanngmbh.de-mail.de

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Köpenick

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Alt-Köpenick 38 12555 Berlin Niemcy

F +49 (30) / 65 48 01-30 kontakt@schuermanngmbh.de fg@schuermanngmbh.de-mail.de

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dallgow

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 133, 1.OG 14624 Dallgow-Döberitz Niemcy

F +49 (33 22) / 23 94 42 kontakt@schuermanngmbh.de fg@schuermanngmbh.de-mail.de

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Potsdam

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Friedrich-Ebert-Straße 33 14469 Potsdam Niemcy

F +49 (30) / 30 87 83 99 kontakt@schuermanngmbh.de fg@schuermanngmbh.de-mail.de

Podmiot zarządzający

Renate Schürmann, Dirk Schürmann, Björn Schürmann, Arne Grundmann, Stefanie Bahlow

NIP

DE226183315

Rejestr Handlowy

Sąd rejonowy Charlottenburg HRB 87722

Określenie zawodu

Prawny tytuł zawodu doradca do spraw podatkowych“ nadany w Republice Federalnej Niemiec. Krajem dopuszczenia jest Republika Federalna Niemiec

Dla doradcówpodatkowy

  • Steuerberatungsgesetz, StBerG (Ustawa o doradztwie podatkowym) 
  • Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz, DVStB (Zarządzenie o przeprowadzeniu ustawy o doradztwie podatkowych) 
  • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer, BOStB (Status zawodu Federalnej Izby Doradców Podatkowych) 
  • Steuerberatergebührenverordnung, StBGebV (Zarządzenie o opłatach doradców podatkowych) 
  • Steuerberatervergütungsverordnung, StBVV (Zarządzenie o wynagrodzeniu doradców podatkowych) 

Przepisy regulujące są do wglądu w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych na www.bstbk.de 

wdrożenie strony internetowej

Atikon Marketing & Werbung GmbH

Kornstraße 15 4060 Leonding Austria

+43 732/611266-0
F +43 732/611266-20 e-mail info@atikon.com strona internetowa

Verwendete Bilder/Icons

  • Telefonhörer: UV2 Urban Visual Design
  • Mobile-Telefon: UV2 Urban Visual Design
  • Logo-Signet: UV2 Urban Visual Design

Wykorzystanie obrazu / obrazy

  • Seyerlein und Seyerlein
  • UV2 Urban Visual Design

Zasady ogólne

Dane na tej stronie internetowej zawierają wyłącznie ogólne informacje i nie mają charakteru doradztwa prawnego, podatkowego oraz z innych dziedzin specjalistycznych. Strona internetowa zawiera informacje apolityczne, które dotyczą prawa podatkowego, socjalnego i gospodarczego oraz są skierowane przede wszystkim do klientów kancelarii.

Odpowiedzialność

Autor strony internetowej dokłada wszelkich starań, aby podane tutaj informacje były kompletne i poprawnie przedstawione oraz aby zawsze były one aktualne. Mimo to nie może on przejąć żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z zaoferowanych informacji – również wtedy, gdy powstały one na skutek ewentualnie niekompletnych lub błędnych informacji.

Odsyłacze na inne strony internetowe wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora. Odpowiedzialność za zawartość połączonych linkiem innych stron jest wykluczona, zwłaszcza że autor nie ma żadnego wpływu na zawartość i układ graficzny połączonej linkiem strony. Za zawartość stron, na które odsyła się na tej stronie internetowej, odpowiada tylko oferent tej obcej strony – jednakże nigdy ten, kto poprzez link odsyła do obcych publikacji i treści. Jeżeli połączone linkiem strony (szczególnie po dokonaniu zmian treści po połączeniu linkiem) posiadają nielegalne, błędne, niepełne, obrażające lub nieetyczne informacje i autor niniejszej strony internetowej zostanie poinformowany o tego typu treściach na stronach połączonych linkiem, natychmiast zablokuje on link na taką stronę.

Prawa autorskie

Treści (teksty i zdjęcia) sporządzone przez autora tych stron są chronione prawami autorskimi. Informacje są przeznaczone tylko dla osobistego użytku. Każde niezgodne z ustawą o prawach autorskich korzystanie z jakichkolwiek treści tej strony internetowej – szczególnie daleko idące korzystanie takie jak publikowanie, kopiowanie i każda forma użycia w ramach działalności gospodarczej, jak również dalsze przekazanie osobom trzecim – również w częściach lub w zmienionej wersji – jest bez jednoznacznej zgody autora zabronione.

Treść informacyjna

Informacje na tej stronie internetowej mogą zostać bez wcześniejszej zapowiedzi zmienione, usunięte lub uzupełnione. Dlatego autor nie może dać gwarancji na poprawność, kompletność, jakość i aktualność udostępnionych informacji.

Skuteczność prawna

Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik podlega przedmiotowym warunkom użytkowania. Są one częścią oferty WWW. O ile ich część lub pojedyncze sformułowania warunków użytkowania nie są zgodne lub straciły całkowitą lub częściową zgodność z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe warunki użytkowania pozostają nienaruszone.

Za pomocą tego kodu QR możesz szybko i łatwo uzyskać dostęp do tej strony
Za pomocą tego kodu QR możesz szybko i łatwo uzyskać dostęp do tej strony

Wystarczy zeskanować grafikę kodu po lewej stronie za pomocą czytnika kodów QR na smartfonie, a zostaniesz przeniesiony do pożądanego obszaru na naszej stronie głównej.